Pla de Llicències 2006

PLA DE LLICÊNCIES DE LA FEDERACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA (FEEC)

Amb la present posem a l'abast de tots els socis de les entitats el Pla de llicències i assegurances 2006. Us avancem el quadre habitual de cobertures i preus de les llicències.

Com en els darrers anys, tenim en marxa la publicació del llibret de llicències, amb tota la informació detallada de les cobertures i prestacions de les llicències. Aquest llibret es farà arribar a tots els federats de l'any 2005. Si no el rebeu, demaneu-lo a la vostra entitat.

NOVETATS PLA DE LLICÈNCIES 2006
Enguany no hi ha molts canvis, però sí que poden ser importants en les cobertures generals respecte al Pla de l'any 2005:

Es manté que en cas d'accident els titulars de la llicència han de comunicar l'accident al telèfon d'assistència que apareix a la tarja federativa en un termini de 72 hores, encara que es pugui pensar que la lesió no és greu i no requerirà assistència mèdica. Si no es compleix aquest requisit la companyia asseguradora no es fa càrrec de les despeses assistencials derivades d'aquell accident.

Als majors de 75 anys han d’acollir-se a la modalitat F. Es mantenen les mateixes millores de cobertures que a l’any 2005.

Al igual que a l’any 2005, la BTT (Bicicleta de Muntanya) està coberta a partir de la modalitat de llicència D.

Ja en vigor des del 2004, es disposa d’un Servei de Consulta Mèdica Telefònica per la Família de 24 hores per malalties comunes.


QUAN I COM TRAMITAR LA LLICÈNCIA:
Ja podeu demanar a la vostra entitat que us renovin o us tramitin la vostra llicència per al 2006.

MOLT IMPORTANT: Verifiqueu que l'adreça i la resta de dades que ens subministra la vostra entitat són correctes. penseu que si no ho són podreu tenir una llicència amb dades errònies, deixar de rebre la revista Vèrtex i d'altres inconvenients. Si no heu fet cap canvi de domicili o d’altres dades, només necessitarem el Nom, Cognoms i DNI si ja havíeu tingut la llicència del 2005.

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) per a tractar-les, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de la FEEC, per a poder dur a termes les funcions que té encomanades segons el seu Estatut, així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal es d’informació sobre persones.

Recordeu que la llicència de 2005 caduca amb la fi de l’any natural (31 de desembre). La llicència del 2006 serà vàlida a partir de l'1 de gener encara que s'hagi tramitat abans.

Recordeu que la data de vigència de la llicència és l'endemà (24h.) de la seva tramitació a la FEEC per part de la vostra entitat Per tant, us convé tramitar la llicència amb temps a la vostra entitat, i abans de principis d'any per disposar de cobertura des del primer moment. Penseu en els dies de festes nadalenques i ponts.


FEU ÚS I DIFUSIÓ DE LA LLICÈNCIA

Aquest any 2005, quasi 24.000 persones han confiat en els avantatges d'estar federat i pertànyer a aquest col·lectiu. Si teniu amics o coneguts que encara no estan federats, informeu-los dels avantatges de posseir la llicència federativa. A més, hi ha un sistema de tramitació de llicència a través d’Internet per aquells que la vulguin obtenir per primera vegada.

Feu ús dels avantatges de la llicència: descomptes, participació en activitats, etc. Consulteu la web o subscriviu-vos al butlletí electrònic per estar al dia de totes les novetats i notícies d'actualitat.


Atentament


Anton Fontdevila i MartíPresident de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)


Barcelona, 7 de novembre de 2005


Modalitats, Cobertures i Preus
de la Llicència Federativa 2006